top of page

Pravidla pro Junior Minigolf Masters

Minigolfové desatero 
Tomáše Navrátila

1    PROSÍM NEVSTUPUJ NA DRÁHY!
2   Cílem hry je dopravit míček na co nejméně úderů do jamky,  počet úderů se                  zapisuje do hracího protokolu k příslušné   dráze.
3   MAXIMÁLNÍ POČET POKUSŮ JE 3. Pokud se ani na třetí úder                                                              nedostane míček do jamky, píšeme si do hracího protokolu 4 a  pokračujeme            na další dráhu.
4   Hrajeme jen na drahách určených protokolem a vždy začínáme  od dráhy,                    která  je v něm zakroužkovaná.
5   První úder se hraje ze základního pole. Pokud se nepřekoná    červená hraniční            linie, hrajeme ZNOVU se základního pole.
6   Pokud míček překoná červenou hraniční linii, překládáme ho na  nejbližší  místo         na černé linii.
     
      Pokud míček vyskočí z dráhy. Dáme ho na místo odkud z dráhy vyskočil a opět            překládáme na nejbližší místo na černé linii.
      Pokud míček překoná červenou hraniční linii, ale vrátí se zpět,  míček                                překládáme před červenou hraniční linii směrem k jamce.
   Na drahách, kde nejsou překládací linie, hrajeme za základního pole.
   Míčky jsou vždy na startovním poli, kam je po dohrání také vrátíme.
9    Nestojíme blízko u právě hrajícího. Hráč nás nevidí, protože se  soustředí na to,           aby podal dobrý výkon. Stojíme tedy v bezpečné vzdálenosti, abychom                           předešli případnému zranění.
10   Vždy hrajeme fér a snažíme se, abychom si to užili nejen my, ale i   ostatní.
bottom of page